De enige manier om niet dood te gaan, is niet geboren worden.
J. Dyver 
 
Home arrow Communicatie arrow Speeches arrow Logo en Poëziewedstrijd
Logo en Poëziewedstrijd

Dames en Heren

Geachte genodigden,

 

Sedert enkele maanden voert Haaltert de titel “beeldig” en beeldrijk “ hoog in haar vaandel.

Deze slogan werd onze gemeente toebedacht door Toerisme Oost-Vlaanderen en dit niet zonder reden. De monumentale beelden die het laatste decennium in de verschillende deelgemeenten werden geplaatst, de prachtige hoekjes en routes voor wandelaars en fietsers hebben inderdaad indruk gemaakt. Het is dan ook met een zekere gedrevenheid dat we proberen deze titel waar te maken.

Telkens er een nieuw projekt wordt opgestart wordt er getracht een beeldig en beeldrijk “toechken” aan te geven.

 Om dit nieuwe en frisse imago van onze gemeente te promoten dachten we dat een nieuw eigentijds logo heel wat kon bijdragen tot het creëren van een eigen huisstijl, een stijl die typisch en herkenbaar moet worden voor onze beeldige en beeldrijke gemeente.

Omdat we geen enkel risico wilden lopen, werd een wedstrijd uitgeschreven met prachtige prijzen; dit om zowel professionele als andere geïnteresseerden warm te maken voor dit initiatief.

Niettegenstaande de ontwerper de volledige vrijheid had wat de artistieke expressie betreft moest het logo voldoende mogelijkheden bieden om er nadien een volledige huisstijl aan te koppelen. De verwijzing naar de beeldige en beeldrijke gemeente Haaltert, alsook de naam van de gemeente moesten er in verwerkt zitten.

 

Dames en Heren,

Er bereikten ons 15 geldige inschrijvingen, telkens met 1 of meerdere ontwerpen, het ene al beeldiger en beeldrijker dan het andere. Het werd een moeilijke keuze.

Na een eerste selectie en advies door en van de cultuurraad, na wikken en wegen en na rijp beraad werd door het college beslist de derde prijs toe te kennen aan Joeri Van Der Haegen.

Het ontwerp van Joeri is goed voor 200 euro.

De keuze was moeilijk maar de tweede prijs gaat naar Kelly Duym en Charlotte Dua, blijkbaar een tijdelijke samenwerking en ze mogen dan ook onder elkaar 300 euro verdelen.

 .

Dit wil zeggen dat het nieuwe logo van onze beeldige en beeldrijke gemeente Haaltert  afkomstig is van de hand van Jeroen de Pelsmaeker.  Jeroen wint hiermee de hoofdprijs van 1000 euro en de gemeente Haaltert een prachtig logo.

Over het resultaat zegt Jeroen zelf:………………………………

Dames en Heren,

De komende jaren zal dit logo gevoerd worden in tal van dokumenten; zo zal onze gemeente een jonger, frisser maar vooral beeldiger en beeldrijker imago uitstralen.

 

 

Dames en Heren,

Zoals ik in mijn inleiding reeds aangaf is Haaltert bijzonder trots op zijn slogan “Haaltert,beeldig en beeldrijk”. We hebben er dan ook één en ander voor over om dit beeld uit te dragen naar alle hoekjes van Vlaanderen. Zo kwam het idee uit de dienst Cultuur om ter gelegenheid van de heropening van het vernieuwde centrum iets te doen met poëzie.In het verleden hadden we reeds al eens “poëzie in het park” maar “poëzie op het plein” leek ons gezien het nieuwe cenrum ook wel wat.

De bedoeling was een aantal bekroonde werken vanaf vandaag een ereplaats te geven op het St. Goriksplein en omgeving; Zo dachten we aan:  vb aan de kerk, de bib, het warandegebouw, de ex-Oxfam, restaurant apriori, aan het Jeugdheem en in het park..

Helaas , moet ik eerlijk bekennen dat, vermits de werken enige vertraging hebben opgelopen, we de gedichten nog niet hun definitieve plaats kunne geven. Maar dat gebeurt zeker wel tegen de officiële opening.

 

Tevens zouden we alle werken verzamelen in een dichtbundel die ter dezer gelegenheid zou uitgegeven worden.

Om het geheel de nodige uitstraling te geven werden er een aantal waardevolle prijzen voorzien, zodat onze poëten niet voor niets aan de slag moesten.

Voorwaarde was dat de gedichten origineel moesten zijn en niet eerder gepubliceerd in het Nederlands. In de categorie jeugd waren er 4 inzendingen waarvan er ééntje werd weerhouden en deze prijs gaat naar Nele Van den Stock. Nele wint een boekenbon van 20 euro.

De volwassenen deden het met 11 inzendingen, goed voor 31 gedichten, kwantitatief heel wat beter.

De bekroonde werken kwamen elk ook goed voor een boekenbon van 20 euro kwamen van de pen van

        Maria Dierickx

        Chris De Meerleer

        Nera Redant

        Norbert De Meyer

        Omer Roelandt

En de hoofdprijs van 40 euro met speciale vermelding, de auteur werd immers door alle juryleden genomineerd, gaat naar Ludo Van Der Maelen.

 

Dames en Heren

Waarde genodigden ,

Een speciale vermelding wil ik toch ook geven aan onze vakjury, die bestond uit Ona Dierickx, Omer Van Cromphaut en Mariette Gijsens  aangevuld met Lieve en An van de dienst cultuur, vakjury die we trouwens hartelijk danken voor de geleverde inspanningen. Al deze gedichten werden gelezen en herlezen, er werd over nagedacht , gewikt en gewogen .

Met kennis van zaken en met liefde voor de poëzie werd de keuze gemaakt en dat was niet altijd gemakkellijk.

Ik wil toch even kwijt dat de beoordeling gebeurde zonder enige voorkennis van de auteurs, vandaar dat er ook gevraagd werd in te zenden onder een schuilnaam.

 

 

Dames en Heren

Een trend heeft zich ingezet . Haaltert is beeldig en beeldrijk.

Wij zijn er fier op en we zullen het ook bewijzen. Ik wil U dan ook uitnodigen om samen met ons het glas te heffen en te klinken op Haaltert, beeldig en beeldrijk.

We kunnen ons glas rustig meenemen om buiten in het park te genieten van Flago.

Flago een dik jaar nu een nieuwe parel en ambassadeur van onze mooie gemeente

Zij beoefenen de vlagkunst in al zijn facetten . Wil U meer over hen te weten komen moet je zeker even surfen naar www.flago.be

 
< Vorige   Volgende >